विजयकुमार हत्तुरे

mr Marathi

परिचय

सरकारी आणि सामाजिक पदे
राजकीय पदे

1) अध्यक्ष -परिवहन समिती सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर (२०१०)

2) पक्षनेते – परिवहन समिती सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर (२०११)

३) सदस्य-सोलापूर शहर महानगरपालिका परिवहन समिती, सोलापूर (२००९)

4) गैर-कार्यकारी सदस्य – जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, सोलापूर अन्न, नागरी पुरवठा विभाग आणि

ग्राहक संरक्षण (महाराष्ट्र शासन)

5) गैर-कार्यकारी सदस्य – सोलापूर जिल्हा पशु क्रूरता प्रतिबंधक संस्था कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय

मत्स्यव्यवसाय विभाग (महाराष्ट्र शासन)

6) अशासकीय सदस्य – शांतता समिती आणि मोहल्ला समिती, सोलापूर आयुक्तालय

7) अशासकीय सदस्य – पोलीस मित्र समिती, सोलापूर लोहमार्ग पोलीस ठाणे

8) अशासकीय सदस्य – श्वान लसीकरण व नसबंदी समिती, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 9) विशेष कार्यकारी अधिकारी – महाराष्ट्र शासन

 

सामाजिक पदे

 

1) अध्यक्ष – महात्मा बसवेश्वर रक्त केंद्र, सोलापूर

२) सरचिटणीस- अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य

3)संस्थापक अध्यक्ष – जय हो कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य

४) अध्यक्ष – सोनिया अंध अपंग व हस्तकला बहुउद्देशीय संस्था, सोलापूर

5) सदस्य – अखिल भारतीय नाट्य परिषद

6) अध्यक्ष-मातोश्री लिन. सौ. सिद्धव्वाबाई हत्तुरे सांस्कृतिक भवन, हत्तुरेनगर सोलापूर

7) अध्यक्ष – शिवयोगी श्री सिद्धर्मेश्वर बहुउद्देशीय सामाजिक कार्यकर्ता व संशोधन संस्था, सोलापूर

8) अध्यक्ष – ऋतुजा कृषी व संशोधन बहुउद्देशीय संस्था, सोलापूर

9) संस्थापक अध्यक्ष – मध्यवर्ती सद्भावना गणेशोत्सव मंडळ, हत्तुरेनगर सोलापूर

10) सल्लागार – अशोक कामटे विचारमंच